Referat Generalforsamling jan 2020 Furesø Musikforening

Vedtægter for Furesø Musikforening

Jævnfør den nye lov om persondata skal vi hermed oplyse at foreningen har flg. oplysninger om medlemmerne:

-Emailadresse og bopæl

-Email for at spare portoudgifter samt til at få meddelelser hurtigt ud til medlemmerne.

-Oplysningerne bruges til at orientere medlemmerne om foreningens koncerter og særlige koncerttilbud, indkaldelse til generalforsamling samt indbydelse til koncertrejser etc.