Vedtægter for Furesø Musikforening

2018 ref. Musikforening

Her kan du læse referatet af seneste generalforsamling

Jævnfør den nye lov om persondata skal vi hermed oplyse at foreningen har flg. oplysninger om medlemmerne:

-Emailadresse og bopæl

-Email for at spare portoudgifter samt til at få meddelelser hurtigt ud til medlemmerne.

-Oplysningerne bruges til at orientere medlemmerne om foreningens koncerter og særlige koncerttilbud, indkaldelse til generalforsamling samt indbydelse til koncertrejser etc.